Mimo, że przeciętny wiek człowieka uległ podwyższeniu od czasów naszych babć oraz prababek, to zdrowie pod działaniem zmian zachodzących w XXI wieku uległo pogorszeniu. W największym